Chi bộ trường TH- THCS Lý Thường Kiệt gồm có 12 đồng chí sau:

1. Đồng chí LÊ HÙNG SĨ -  Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí HUỲNH HƯỚNG - Phó Bí thư chi bộ

3. Đồng chí TRẦN THỊ PHƯƠNG  - Chi ủy viên

4. Đồng chí VÕ VIẾT NGHĨA

5.  Đồng chí PHẠM PHÚ LÂM

6. Đồng chí PHẠM THỊ TIN

7. Đồng chí TRẦN THỊ THANH DUYÊN

8. Đồng chí TRẦN THỊ LỆ QUÝ

9. Đồng chí HUỲNH THỊ THU HIỀN

10. Đồng chí NGUYỄN VĂN TIẾN

11. Đồng chí HUỲNH THANH HÀ

12. Đồng chí HUỲNH NGỌC MY